Lia van Opheusden

Nieuwsbrief

Leren in de natuur

De natuur is een belangrijke inspiratiebron en metafoor voor mensen, teams en organisaties om van te leren. Door onze ligging in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland is het mogelijk om u deze manier van leren aan te bieden als programma onderdeel van workshops en trainingen. Teamwandelen of Wandelend coachen zijn aanraders !
Zie verder

Recent uitgevoerde trajecten

Ontwikkelingstraject na reorganisatie binnen een stadsbibliotheek met 14 vestigingen                                                                                                              Hoofdaccent op de Frontoffice met uitlopers naar de Backoffice  inhoudelijk en facilitair.

Aard van de reorganisatie

Andere scheiding Frontoffice en Backoffice; een grotere span of control teamleiders gekoppeld aan de invoering van zelfstandig samenwerken in de teams; integraal management door de managers; innovatie van de dienstverlening – werken met nieuwe klantconcepten.

Verschillende rollen

Ik heb met een doorloop van ongeveer 2 jaar in verschillende rollen bijgedragen aan dit veranderingsproces: sparringpartner/adviseur van directeur en managers frontoffice en backoffice; planontwikkelaar; individuele coach van managers en teamleiders frontoffice; procesbegeleider bij de introductie van veranderingen in teams; trainer van teams frontoffice.

Activiteiten

 • Advisering directeur/ managers over de aanpak door hen gesignaleerde knelpunten en de invoering van de reorganisatie.
 • Inventarisatie stand van zaken reorganisatie op de werkvloer: inventarisatie van knelpunten en diagnose HET-WIJ-IK, via workshops met medewerkers in de verschillende rayons.
 • Gevolgd door het maken van een integraal plan voor een Ontwikkelingstraject Frontoffice, samen met directeur en managers. In het plan komen alle aspecten van de verandering samen:
 • HET > van structuur en functies naar werkprocessen en werkzaamheden in de frontoffice met raakvlakken naar de backoffice. WIJ > zelfstandig samenwerken, communicatie en interne/externe klantgerichtheid. IK > leidinggeven/leiderschap, professionalisering en persoonlijke groei.
 • Organisator en coördinator van het Ontwikkelingstraject Frontoffice; uitvoering door mijzelf en door medewerkers van Opheusden bij de verbetering van de werkprocessen.
 • Coaching managers: veranderingsmanagement, resultaatgericht en coachend leidinggeven gekoppeld aan leiderschap, cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen traject Resultaatgericht Werken.
 • Coaching teamleiders: op diverse aspecten van 'peoplemanagement' en 'bedrijfsleiderschap'
 • Begeleiding werkgroepen frontoffice-backoffice, die werkprocessen analyseren en verbeteren; introductie in het m.t. van het proceseigenaarschap en functionele aansturing. Product: opnieuw beschreven werkprocessen en invoeringsplannen.
 • Workshops en training van teams in de frontoffice: workshops introductie nieuwe werkwijze naar klanten in de rayons , verandervermogen en veranderbereidheid, zelfstandig samenwerken, RET en feedback geven, anders klantgericht werken, werken met resultaatdefinities, verbeteren werkoverleg door open communicatie en effectief vergaderen.
 • Workshop M.T.: diagnose en aanpak van reorganisatievraagstukken door de managers in het eigen bedrijfsonderdeel. Coaching directeur in coaching van managers bij hun aanpak.
 • Opheffen stagnaties: korte teamcoaching van vastgelopen teams om de weg vrij te maken voor de invoering van zelfstandig samenwerken. Individuele coaching van enkele medewerkers die vastliepen in het veranderingsproces.  

Ontwikkelingstraject t.g.v. een reorganisatie bij een middelgrote dienstverlenende organisatie

Aard van de reorganisatie

Klantgericht werken en samenwerken in de frontoffice. Andere scheiding frontoffice en backoffice; met in een tweede fase een bijstelling van de reorganisatie door een scheiding tussen backoffice Inhoudelijk en Facilitair. Innovatie van de backoffice dienstverlening – werken met een nieuwe klantbenadering: invoering ondernemerschap en samenwerking met andere lokale partners. Invoering bedrijfsmatig werken door de backoffice specialisten.

Verschillende rollen

Ik heb met een doorloop van ongeveer 2 jaar in verschillende rollen bijgedragen aan dit veranderingsproces: sparringpartner/adviseur m.t., directeur en manager backoffice; plan- en beleidsontwikkelaar voor directie en m.t.; workshopbegeleider en trainer specialistenteam backoffice; procesbegeleider bij de introductie van veranderingen in team BO; trainer van m.t. en team backoffice.

Activiteiten

 • M.T.-workshop: ontwikkeling van nieuw beleid en een nieuwe koers.
 • Introductieworkshop en training klantgericht werken en samenwerken in de frontoffice
 • Coaching van directie en managers: resultaatgericht en coachend leidinggeven.
 • Procesbegeleiding M.T. bij de totstandkoming van een strategisch beleidsplan
 • Begeleiding M.T. bij het opstellen van een bedrijfsjaarplan met een koppeling naar een werkplancyclus voor de frontoffice en de backoffice.
 • Scholing werkplan maken en planmatig werken door backoffice specialisten
 • Coaching van het backoffice team: Verandervermogen/veranderbereidheid, RET en feedback geven, resultaatgericht werken op basis van een werkplan.
 • Opstellen van een Structuurnota en een Communicatieplan na een bijstelling van de reorganisatie.
 • Individuele coaching van medewerkers die vastliepen in hun veranderingsproces.

 

 

Terug naar Opdrachten & Klanten

Actueel

Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen: onderzoek  en hulpproject in Ladakh

In de zomer van 2010 heb ik onderzoek gedaan in Ladakh, in het Himalaya gebied in Noord-India, naar de cultuur en leefomstandigheden van de Ladakhi en Tibetanen. Ook heb ik samen met een Ladakhi familie een kleinschalig toeristisch project opgezet. Begin augustus 2010 kwam ik onverwacht in een overstroming terecht.  Klik verder door voor een verslag met foto's.

> Verblijf in het Ladakhi dorpje Stakna
  
> Project 'Het oude huis' in Stakna

> Verblijf bij Tibetaanse vluchtelingen in Nyoma-Changtang
  
> De "vergeten" overstroming in Ladakh