Lia van Opheusden

Nieuwsbrief

Leren in de natuur

De natuur is een belangrijke inspiratiebron en metafoor voor mensen, teams en organisaties om van te leren. Door onze ligging in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland is het mogelijk om u deze manier van leren aan te bieden als programma onderdeel van workshops en trainingen. Teamwandelen of Wandelend coachen zijn aanraders !
Zie verder

Teams

Teamontwikkeling
Integraal teamontwerp van een nieuwe teamsituatie, met invoeringsplan. 
Toelichting: het teamontwerp gaat over taken en werkzaamheden gericht op de klant én de interne organisatie; raakvlakken met andere afdelingen; richtinggevende kaders voor zelfstandig samenwerken; invulling leidinggeven en ontvangen; teamsamenwerking - teamkwaliteiten  en teamrollen -  teamcultuur en communicatie.
Inzetbaar als procesbegeleider en trainer van teams, als coach van managers en teamleiders.
Invoering van zelfstandig werkende teams: 
Na het teamontwerp, waarin de visie en de aanpak van zelfstandig samenwerken door het team en de leidinggevende worden omschreven, komen zij tot een invoeringsplan dat wordt uitgevoerd. Medewerkers worden waar nodig getraind, bijvoorbeeld in leren veranderen, zelfstandig werken met de Plan-Do-Check-Act cirkel en teamvaardigheden. Inzetbaar als adviseur, procesbegeleider en trainer van teams, als coach van managers en teamleiders.

 

Communicatie- en teamvaardigheden
Het team leert middels training en doorgaande coaching door de manager of teamleider bepaalde teamvaardigheden, die binnen de eigen context van het eigen teamontwerp nodig zijn. Vertrekpunt is de cultuur en de basishouding zoals die in het teamontwerp gezamenlijk zijn omschreven. Het gaat om het leren van vaardigheden als: communicatie- en gesprekstechnieken, assertief zijn/gelijkwaardig leren, elkaar waarderen en feedback geven, effectief vergaderen, elkaars kwaliteiten en teamrollen benutten, onderhandelen en conflicten oplossen, omgaan met weerstand, werken met een werkplan.
Inzetbaar als coach van managers en teamleiders, als trainer van teams.

 

Oplossen teamproblemen en teamonderhoud
Gericht op het herstel van de sfeer, communicatie en werkverhoudingen binnen het team.
Om allerlei redenen kan de beoogde teamsamenwerking stagneren, bijvoorbeeld door communicatie problemen, persoonlijke verschillen die averechts werken waardoor spanning ontstaat, conflicten, onderlinge concurrentie. Problemen in teams worden bespreekbaar gemaakt m.b.v. verschillende teamdiagnose modellen. O.a. het Teamwiel waarbij aan de orde komen: heldere doelstellingen, initiatief nemen, flexibiliteit, wederzijds respect, open communicatie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. > zie ook bij Workshops en trainingen. Naast conflictoplossing is het zinvol om de vinger aan de pols te houden door teamonderhoud.
Inzetbaar als procesbegeleider, trainer van teams en coach van manager en teamleiders.

 

Cultuurverandering
Gericht op cultuurverandering binnen de context van organisatie veranderingen. De gewenste cultuur, houding en gedrag worden samen omschreven en vergeleken met de huidige cultuur. De verschillen worden omgezet in een leerproces voor het team en de leidinggevende.
Inzetbaar als procesbegeleider, trainer van teams en coach van de manager of teamleider.

 

Terug naar Dienstverlening

Actueel

Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen: onderzoek  en hulpproject in Ladakh

In de zomer van 2010 heb ik onderzoek gedaan in Ladakh, in het Himalaya gebied in Noord-India, naar de cultuur en leefomstandigheden van de Ladakhi en Tibetanen. Ook heb ik samen met een Ladakhi familie een kleinschalig toeristisch project opgezet. Begin augustus 2010 kwam ik onverwacht in een overstroming terecht.  Klik verder door voor een verslag met foto's.

> Verblijf in het Ladakhi dorpje Stakna
  
> Project 'Het oude huis' in Stakna

> Verblijf bij Tibetaanse vluchtelingen in Nyoma-Changtang
  
> De "vergeten" overstroming in Ladakh