Lia van Opheusden

Nieuwsbrief

Leren in de natuur

De natuur is een belangrijke inspiratiebron en metafoor voor mensen, teams en organisaties om van te leren. Door onze ligging in een van de mooiste natuurgebieden van Nederland is het mogelijk om u deze manier van leren aan te bieden als programma onderdeel van workshops en trainingen. Teamwandelen of Wandelend coachen zijn aanraders !
Zie verder

Veranderingsprocessen

 

Bij grotere veranderingsprocessen, zoals bij fusie, reorganisatie of innovatie van de dienstverlening, vervul ik naar behoefte verschillende rollen en begeleid ik verschillende activiteiten.

Voorbeelden van rollen: 
Sparringpartner/adviseur van directeur en managers; procesbegeleiding m.t. bij de totstandkoming van het invoeringsplan; individuele coach van managers en  teamleiders; procesbegeleider bij de introductie van veranderingen bij het totale personeel of teams; trainer van teams en coach van professionals.

Voorbeelden van mijn inzetbaarheid:
• Procesbegeleiding m.t.-workshop bij het ontwikkelen van een nieuwe koers en de totstandkoming van een strategisch beleidsplan of bedrijfsjaarplan.
• Advisering directeur / workshop m.t. over de integrale aanpak en de invoering van de fusie of reorganisatie. Organisatie van het invoeringstraject. Coaching van managers bij de invoering. In de aanpak komen samen: HET > structuur, functies en werkprocessen, met raakvlakken tussen afdelingen FO en BO. WIJ > zelfstandig samenwerken, communicatie en interne/externe klantgerichtheid. IK > leidinggeven en leiderschap, professionalisering en persoonlijke groei. Inventarisatie stand van zaken reorganisatie op de werkvloer via workshops met medewerkers, met terugkoppeling van knelpunten en voorgestelde oplossingen naar het management.
• Coaching managers: veranderingsmanagement, resultaatgericht en coachend leidinggeven gekoppeld aan leiderschap, coaching bij de invoering van de cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken, mogelijk binnen een traject Resultaatgericht Werken.
• Coaching teamleiders: op diverse aspecten van 'peoplemanagement' en 'bedrijfsleiderschap' , gericht op integrale aanpak van problemen HET-WIJ-IK.
• Begeleiding afdelingsoverstijgende werkgroepen, die werkprocessen analyseren en verbeteren; introductie in het m.t. van het proceseigenaarschap en functionele aansturing. Product: opnieuw beschreven werkprocessen en invoeringsplannen.
• Workshops en training van teams naar behoefte: introductie nieuwe werkwijze naar klanten, verandervermogen en veranderbereidheid, zelfstandig samenwerken, RET en feedback geven, vernieuwd klantgericht werken, coaching verbeteren werkoverleg.
• Opheffen stagnaties voor of na de invoering van de reorganisatie: korte teamcoaching van vastgelopen teams om de weg vrij te maken voor de invoering van veranderingen.  Individuele coaching van medewerkers die vastlopen in het veranderingsproces.
Onderzoek naar effecten en resultaten van de fusie of reorganisatie en advies over de voortgang.
• Invoering projectmatig werken: introductie en basistraining projectmatig werken en projectleiderschap
 

Terug naar Dienstverlening

Actueel

Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen: onderzoek  en hulpproject in Ladakh

In de zomer van 2010 heb ik onderzoek gedaan in Ladakh, in het Himalaya gebied in Noord-India, naar de cultuur en leefomstandigheden van de Ladakhi en Tibetanen. Ook heb ik samen met een Ladakhi familie een kleinschalig toeristisch project opgezet. Begin augustus 2010 kwam ik onverwacht in een overstroming terecht.  Klik verder door voor een verslag met foto's.

> Verblijf in het Ladakhi dorpje Stakna
  
> Project 'Het oude huis' in Stakna

> Verblijf bij Tibetaanse vluchtelingen in Nyoma-Changtang
  
> De "vergeten" overstroming in Ladakh